Мястото ми за мислене, съзерцание и правене на любов със словото. 

Влезте в моята магия и ще се любим заедно словесно. Не забравяйте да ми благодарите вътрешно, ако сте получили задоволство. Правенето на любов е взаимен процес.